Kyllesjö Skog

Företaget

Mål och vision
”Företaget ska bidra till ökade naturvärden och minskade samhällskostnader genom att, med hög säkerhet, använda elden som ett redskap i skogen.” ”Företaget ska vara ledande inom utbildning och stöd vid skogsbrandsbekämpning och naturvårdsbränningar” – säkerhet, skogsbruk och miljö Kyllesjö Skog planerar, genomför och utbildar inom naturvårdsbränning, där säkerhet, naturvårdsnytta och kostnadseffektivitet står i centrum. Kombinationen av hög kompetens inom brandbeteende, släckningsteknik, skogsbruk och brandekologi gör att företaget kan bidra till minskade risker och reducerade kostnader vid skogsbränder. Genom att vara ett stöd vid insatser mot skogsbränder bekämpas elden med en släckningstaktik som tar hänsyn till både skogsbruket och naturvården. Företaget erbjuder övriga skogliga tjänster med hög kvalitet.

FOTOGRAF: Annie Johansson