Kyllesjö Skog

Företaget

Om oss
Företagets drivs av Annie Johansson. Jägmästare sedan 2005, med inriktning mot brand och vegetationsekologi. Under närmare tre år arbetade jag heltid med att planera, utföra och även utbilda inom brand och bränning. Under de åren hade jag fördelen att jobba med kanadensiska bränningsledare, vilket var en mycket värdefull erfarenhet. Efter att ha fått en inblick i det nordamerikanska sättet att arbeta med bränder, blev det ett självklart mål att vidareutbilda mig inom det systemet. Hösten 2010 gick jag utbildningen ”Advanced Wildland Fire Behavior” i Fredericton, kanada. Efter fem år på Skogsstyrelsen i Kalix och i samband med familjens flytt till småland 2011 valde jag att starta upp ett eget företag. Målet är att få jobba mer med brandfrågor och framför allt – praktisk bränning. Eftersom det finns perioder med regn och snö blev det naturligt att även arbeta med övriga skogstjänster som bland annat skogsbruksplaner och stämpling. Under åren inom skog har jag träffat en stor mängd människor som äger eller jobbar med skog. Alla är olika, alla har olika erfarenheter och mål med sin skog. Den största utmaningen för mig att få med varje enskild målbild i produkterna, men det är även den här uppgiften som gör arbetet roligt. Driver en skogsgård tillsammans med familjen i Kylås, väster om Skillingaryd.
FOTOGRAF: Annie Johansson