Kyllesjö Skog

Företaget

Samarbete
Det finns inte många företag inom ”skog och brand” i vårt land. Vi på Kyllesjö Skog ser därför många fördelar med samarbete. Idag finns god kontakt med personer från flera företag och myndigheter.

Företaget samarbetar idag med Applied fire solutions, som drivs av Bruce Hutchinson, BC Kanada. Bruce har arbetat med skogsbrandsbekämpning, planerade bränningar och utbildning i 35 år, främst i kanada, men även med erfarenhet från USA, sydamerika och sverige. Han har varit bränningsledare för ett stort antal bränningar över hela sverige, samt deltagit som stöd vid släckning av skogsbränder. Bruce har även hållt utbildning för räddningschefer i Sverige, utbildning med fokus på brandbeteende.

Bruce:” Jag vill att utbildningar ska innehålla praktiska kunskaper som är direkt användbara, men det är även viktigt att de är roliga. Oavsett om jag bränner, släcker bränder eller säljer pumpar är det viktigaste för mig att kunden är helt nöjd.”


FOTOGRAF: Annie Johansson