Kyllesjö Skog

Utbildningar

Riskbedömningar och beredskap

Riskbedömningar och beredskap 2 dagar

Utbildningen fokuserar på:

Skogsbrandens beteende. Genomgång av de tre faktorer som styr brandbeteende i skogsmark. Vi studerar olika bränsletyper i fält, går igenom vädrets och topografins påverkan.

Hur Ni får fram viktig information via brandriskprognoserna (FWI, Fire Weather Index). Värdena visar risknivån, vilket är nyckeln i det förebyggande arbetet. Vi går igenom alla index, gör flera övningar i att ta fram nya index och diskuterar hur och varför de förändras. Fokus på vilka faktorer som styr, samt hur vi formulerar riskerna i ord anpassat till mottagaren.

Spridningsprognoser enligt Fire Behavior Prediction System, FBP. Vi går igenom metoden för att bedöma spridningshastighet och brandbeteende. Genom gemensamma och egna övningar får du göra egna spridningsprognoser.

Riskbedömningar vid släckningsarbetet, flyktvägar och säkerhetszoner.

Naturliga gränser, skyddsavbränning och användning av brännkannan, samt avslutande av räddningsinsats.

Erfarenheter från tidigare bränder, exempel Hassela, Bodträskfors och Sala.

Befälsnivå. Vi fokuserar på uppgifter för både yttre och inre befäl.

Instruktör: Annie Johansson