201308285219-764x225

Utbildningar

Släckning av skogsbrand 1 dag

Utbildning riktas till dig som är ute i fält och utför själva släckningsarbetet. Det är du som upplever brandens spridning och ska kunna förmedla varningssignaler tillarbetskamrater och ledning.

Utbildningen fokuserar på:

  • • Skogsbrandens beteende. Genomgång av de tre faktorer som styr brandbeteende i skogsmark. Vi studerar olika bränsletyper i fält, går igenom vädrets och topografins påverkan.
  • • Öka förståelsen och att se varningssignaler i brandens beteende och därmed göra bättre riskbedömningar vid släckningsarbetet.
  • • Personlig säkerhet: Utsiktsplatser, Ankarpunkter, Kommunikation, Flyktvägar och Säkerhetszoner (LACES).
  • • Effektiv släckning och nyttjande av vatten, både under släckning och eftersläckning.
  • • Naturliga gränser, skyddsavbränning och användning av brännkannan.
  • • Göra en säker bedömning i när insatsen kan avslutas.

För brandmän och styrkeledare. Egen kurs, max 16 deltagare. Instruktör: Annie Johansson. Pris: 16 500 kr/dag. Beställaren står för lokal och bjuder själv in deltagare. Resa och logi för instruktör tillkommer. Kontakta oss för mer information. (Alla priser exkl moms).