Kyllesjö Skog

Utbildningar

Tidigare utbildningsprojekt

Seminarium

Med anledning av skogsbranden i Västmanland och vår delaktighet så vill vi dela med oss av våra upplevelser och erfarenheter. Du får möjligheten att:

 • • Ta del av vår berättelse om vad som hände i Sala; hur branden spred sig under de första dagarna och hur ledningen byggdes upp.
 • • Få information om vad som hände under den måndag då branden spred sig som mest.
 • • Lära dig mer om brandriskprognoser och hur ni kan använda dessa för att både förutse mark- och skogsbränders spridning samt öka säkerheten.
 • • Dela våra och andras lärdomar. Vi använder denna och tidigare händelser och ger konkreta förslag till hur vi kan förbättra rutinerna gällande skogsbrand.
 • • Får med dig verktyg hem för förbättra det förebyggande arbetet i din organisation.

Målet & syftet med seminariet är skapa verktyg för förutse spridning och minimera bränder i mark & skog. Allt för att undvika, som är möjligt, liknande skogsbränder i framtiden. Vi tror att vi kommer få samma väderförhållanden igen! Vi vänder oss till Räddningstjänst, skogsbolag, bränningsentreprenörer, försäkringsbolag, länsstyrelser, skogsägare och övriga som önskar lyfta nivån på det förebyggande arbetet inom skogsbrand. Helt enkelt vara ett steg före!

Några av rubrikerna:

 • • Skogsbrandens beteende.
 • • De faktorer som styr branden: Bränsle – topografi – väder. Fokus på varningssignaler i temp, RH och vind.
 • • Brandriskprognoser. Vad kan de visa och hur ska vi kunna tolka dessa värden. FWI; grunderna, samt fokus på varningssignaler. Förklaring av den svenska förenklingen till 1 – 5E.
 • • Hur brandriskprognoserna skulle kunna användas i organisationen; framför allt förebyggande.
 • • Brandspridningsprognoser via FBP, Fire Behavior Predictions.
 • • Genom att använda den här kanadensiska modellen kan man få fram hur branden kommer att sprida sig den närmaste tiden. Ni kan alltså beräkna en spridningshastighet och ett brandbeteende, som sedan används som underlag för insatsen. Presentation om modellen och vilka fördelar vi kan ha av att använda den.
 • • Rollen som en brandbeteendeanalytiker (FBAN, Fire Behavior Analyst) och hur den skulle passa in i RTJ organisationen. Fördelar/nackdelar. Hur introducerar vi den här rollen i Sverige?

Branden i Sala

 • • Brandriskvärden
 • • Beskrivning av brandens utveckling de första dagarna tors – tisdag.
 • • Uppbyggnad av org, samt händelserna ur ledningsperspektiv sön – tisd.
 • • Personlig säkerhet, samt evakuering.
 • • Hur prognoserna användes, och skulle kunna användas. Fördelas, nackdelar, risker mm.
 • • Vi jämför med Boden och Hassela.
 • • Konkreta lärdomar och verktyg.
 • • En genomgång om några av de viktigaste punkterna vi tar med oss av detta. Fokus lägger vi på vad respektive organisation faktiskt kan förändra för att undvika att det händer igen. Deltagarnas egna lärdomar lyfts fram. Tillsammans tar vi fram förslag på rutiner för att verka mer förebyggande och öka vår kunskap inom skogsbrand.

Plats:

Luleå den 24 nov i Nordkalotten, nära Kallax flygplats. Ni som vill boka logi i samband med seminariet i Luleå uppger bokningsnummer 1145. Kontakt för bokning av logi i Luleå, Tel+46 911-327 25 Västerås den 25 nov på Elite Stadshotell. Stora torget 1. Ni som vill boka logi i samband med seminariet i Västerås uppger bokningsnummer 3468681. Kontakt för bokning av logi, Tel: +46 21 10 28 00 Tid: kl 9.30 – 15.00 Schema för dagen (kommer att uppdateras med mer detaljer) 9.30 Kaffe och macka. 9.50 – 12. Hur kan vi se vilka brandrisker som råder och förstå vad de innebär? Vi ger exempel på hur dessa uppgifter kan användas i Er organisation. Innan beslut tas om vilken taktik som ska användas behöver vi veta brandens framtida spridningsförlopp. Vi ger exempel på hur detta kan fungera i praktiken. 12 – 13 Lunch 13.00 – 15.00 Branden i Sala. Vi ger vår berättelse om brandens förlopp och vilka insatser som gjordes. Fokus på personlig säkerhet, varningssignaler och ledningens uppbyggande. Är händelsen unik? Vi jämför med branden i Boden och Hassela. Vi avslutar dagen med att ge en samlad bild av lärdomar och konkreta förslag på förbättringar inom allt från ledning till brandrisker, bekämpning från luften och mycket annat. Kostnad: 1100 kr/person exklusive moms. Lunch och fika ingår Anmälan senast den 12 nov. Anmälan är bindande. Anmälningstiden har gått ut. Du är ändå Välkommen att anmäla dig. Kontakta Annie via annie.johansson@kyllesjoskog.se. För mer information kontakta Annie Johansson 070-6376481. Välkomna till en givande dag! Presentatörer: Annie Johansson Jägmästare. Cert enligt kanadensisk standard: Wildland Fire Behavior Specialist. Använder metoden FBP, Fire behavior prediction. Arbetade i Sala som brandbeteendeanalytiker den 3 – 15 augusti. I arbetet ingick bland annat att ta fram spridningsprognoser till ledningen, samt vara ett stöd i att förstå brandens beteende och bedöma riskområden. Annie driver företaget Kyllesjö Skog AB som planerar och utför naturvårdsbränningar, utbildar inom skogsbrandsbeteende samt är ett stöd åt räddningstjänst vid skogsbränder. Jonatan Ahdrian Arbetat inom räddningstjänsten i snart 30 år, arbetar till vardags som yttre befäl på Gotland. Var stabschef i Sala 4-5/8 under de hektiska dygnet och operativ chef den 11-12/8. Tidigare arbetat som kurschef och lärare på MSB skola vid Rosersberg mellan 2002-2007 med inriktning på räddningskemi och taktik & insatsledning, Räl-A och B. Jonatan är delägare i Brand och Räddnings Akademien AB, som tillhandahåller utbildning inom brand, sjukvård och krishantering. I Luleå kommer även Bengt Nilsson, Räddningstjänsten i Boden, att medverka. Bengt berättar om hans lärdomar från den stora branden i Bodträskfors och på vilka sätt de har förändrat sina rutiner efter detta.