Kyllesjö Skog

Utbildningar

Uppdatering inför säsongen, Efter önskemål

För Er som gått kurser hos oss tidigare och vill repetera dessa. Fördjupning inom de ämnen Ni önskar.

Vi kan öka förståelsen för varför de olika skogstyperna brinner på olika sätt, och därmed innebär olika risker.

Önskar Ni en uppdatering på hur Ni tar fram brandriskprognoser och kommunicerar riskerna ut till personal i fält? Vi kan göra fler övningar i att ta fram nya egna index och även gör egna spridningsprognoser.

Ni uppdaterar Er kunskap inför säsongen!

Instruktör: Annie Johansson

Egen kurs, max 16 deltagare. Pris: 16 500 kr/dag. Beställaren står för lokal och bjuder själv in deltagare. Resa och logi för instruktör tillkommer. Kontakta oss för mer information och anmälan.

 

(Alla priser exkl moms)