Kyllesjö Skog

Naturvårdsbränning

Planering och bränning

Om Ni planerar att genomföra en naturvårdsbränning, en bränning för att öka produktionen eller annat syfte krävs en väl genomtänkt brandplan. Det kan vara indelning av stora områden och en långsiktig plan för detta. Det kan även vara en detaljerad plan på ett utvalt område. Låt oss utföra den här planeringen, så kan Ni sedan genomföra en säkrare och mer kostnadseffektiv bränning.
Våra brandplaner strävar mot att uppnå kundens egna mål med bränningen. Företagets tre viktigaste riktlinjer med en bränningsplan är att minska riskerna, öka naturvårdsnyttan och förbättra kostnadseffektiviteten.
En brandplan kan innehålla bland annat:

  • Tydlig målbild för området.
  • Lämplig avgränsning av området, med hänsyn till bland annat vatten, terräng och bränsle.
  • Beskrivning av de åtgärder som bör utföras inom och utanför området för att öka naturvårdsnyttan och minska riskerna vid bränning. (ex mineraljordsträngar, uttag av träd och bränsle, grävning av vattenhål mm)
  • Beskrivning av risker inom och utanför området, samt hur risken för olyckor kan minskas.
  • Beskrivning av väderförhållande och torkningsindex som bör råda på bränningsdagen för att uppnå kundens mål med bränningen.
  • Beskrivning av den utrustning som bör finnas på plats.
  • Förslag på flyktvägar och uppsamlingsplatser.
  • Checklista med åtgärder som beställaren bör åtgärda inför bränningen.
  • Beskrivning av de faktorer som bör mätas före, under och efter bränningen för att kontrollera mot målbilden.

Vi hjälper även till med övrig planering och förberedande åtgärder som Ni önskar hjälp med.


FOTOGRAF: Annie Johansson Efter bränning på samma plats som fotografiet i vänstra kolumnen.