Kyllesjö Skog

Skogsbrand

Stöd vid insatser

Vid en skogsbrand är personalens och allmänhetens säkerhet viktigare än allt annat. För att bevara en hög säkerhet behövs en riskbedömning. Vi hjälper dig med att fram underlag för en sådan bedömning. Genom att samla väderprognos, FWI från SMHI, uppmätta väderdata på plats, studera topografi och vilken bränsletyp branden rör sig i kan vi göra en spridningsprognos som beskriver brandens beteende den närmaste tiden.

En spridningsprognos är en karta där brandens möjliga spridning visas timme för timme. Den beskriver även vilken intensitet som branden förväntas ha. Nedan visas ett exempel på hur en enklare spridningsprognos kan se ut vid en brand med en förväntad vindkantring. Kartan kompletteras med en beskrivning av vilka områden branden kan förväntas bli mest intensiv, farliga bränsletyper, speciell topografi som kan påverka vindarna mm.

Då kan du som insatsledare se om det finns speciella risker att ta hänsyn till innan du tar beslut om vilken släckningstaktik som ska användas.

Under skogsbranden i Västmanland 2014 deltog jag, Annie Johansson, tillsammans med Markus Abrahamsson och Walker Thornton under 12 dagar. I gruppen ”analys” gjorde vi spridningsprognoser till stabsledningen minst tre gånger varje dag. Vi bidrog även med rådgivning om brandens beteende, riskområden och råd om släckningsteknik.

Foto av Annie Johansson