Kyllesjö Skog

Våra tjänster

Stämpla din skog
Genom att stämpla skogen före försäljning får markägaren ett bra underlag och tillsammans med ett anbudsunderlag blir det enkelt att jämföra priser från olika virkesköpare. Säljaren vet även direkt hur mycket pengar affären kommer att ge. Vid stämpling mäts alla träd inom området och tillsammans med ett stort antal höjdmätningar kan sedan volymerna för området bestämmas.Vid stämplingen bestäms även naturhänsynen. Vi avsätter kanter mot känsliga områden, som till exempel vattendrag eller fuktiga partier. Enskilda träd, som till exempel grova lövträd, och grupper av träd lämnas som naturvård. I detta moment är markägarens synpunkter viktiga. Om Ni som markägare har specifika önskemål om träd, trädgrupper eller områden har Ni stor möjlighet att påverka slutresultatet.Stämplingen sker med dataklave (Haglöfs Digitech Professional) och uppgifterna används sedan i ett program (Haglof Management Systems) som ger stämplingsrapport, Stämplingslängd (enkel och utökad) och provträdslista. Ur dessa kan Ni tydligt se diagram på diameterfördelning, volymer per diameterklass och höjdkurvor . Även en tydlig karta medföljer.
FOTOGRAF: Annie Johansson.