Kyllesjö Skog

Stämpla din skog

Rotposter
Fastighet Stämplingsrapport Stämplingslängd Anbudsunderlag Karta
Ljungberg 1:7
Grantorp 1:5 (Område 1) – SÅLD
Grantorp 1:5 (Område 2) – SÅLD
Uljeshult 1:6, 1:2 – SÅLD
Granstorp 1:9 – SÅLD
Basseberg 1:11 (del 1) – SÅLD
Basseberg 1:11 (del 2) – SÅLD
Mässeberg 1:11 (del 1) SÅLD  
Mässeberg 1:11 (del 2) SÅLD  
Södra Kulhult 3:3 (Avd 8) – SÅLD
Södra Kulhult 3:3 (Avd 20) – SÅLD
Södra Kulhult 3:3 (Avd 27) – SÅLD