Kyllesjö Skog

Våra tjänster

Tolkning av skogsbrandrisk

Sommaren 2015 började vi erbjuda tjänsten att tolka brandriskerna åt räddningstjänsten. Tillsammans väljer vi ut punkter i Ert område. För dessa punkter kontrollerar vi brandriskindex och väderprognoser tidigt på morgonen. Vi använder FWI-värderna och gör spridningsprognoser för några olika bränsletyper. Ni kan tidigt på förmiddagen få levererat: Frontens spridningshastighet (m/min), brandens yta efter 1 timme och frontens flamhöjd för respektive bränsletyp.

Detta innebär att ni får veta vad ni kan förvänta er om ni får en brand hos er den dagen -i förväg, och använda det som ett beslutsunderlag för dagens larmplan.

Texten nedan är ett utdrag från utvärderingen gjord av de räddningstjänsterna som använde denna tjänst under sommaren 2015.

”En ökad mental förberedelse och tankar om hur insatsen skulle kunna läggas upp. Offensiv eller defensiv. Dynamik i utlarmnings-skedet, då en begränsad egenförmåga gör att vi tidigt behöver larma på räddningstjänstgrannar”.

”Medvetengraden har blivit bättre och medlyssningen har vid ett tillfälle gjort att vi ökat utlarmningen vid brand på torvmosse efter som vi hade god kunskap kring området. Det var tänkt att generera endast en undersökning men ökningen av utlarmade styrkor visade sig riktig”.

”Vi har varit betydligt mer medvetna om risken för spridning av brand vilket i sin tur har gjort att vi i ett tidigare skede varit beredda att söka hjälp från våra grannar”.

Under sommaren 2015 utfördes denna tjänst av Annie Johansson, Markus Abrahamsson och Walker Thornton.

Kontakta oss för mer information om tjänsten.